Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Wij zijn aangesloten bij verschillende brancheorganisaties

Op al onze reizen zijn de ANVR-Consumentenvoorwaarden van toepassing. Lees hier de volledige algemene voorwaarden. Indien gewenst worden de ANVR-voorwaarden op aanvraag toegestuurd.

ANVR Consumentenvoorwaarden (nummer 1257)
DrieTour (KvK Utrecht 30150038) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B:-Boekingsvoor-waarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. 

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- en/of Deel B –Boekingsvoorwaarden-) en overige ANVR- informatie. 

Stichting Garantiefonds Reisgelden (2100)

DrieTour (KvK Utrecht 30150038) is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.
De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.


Calamiteitenfonds
DrieTour (KvK Utrecht 30150038) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
Voor deze garantie wordt € 2,50 per factuur in rekening gebracht. 

Keurmerk Touringcarbedrijf
Reis veilig, kies het Keurmerk Touringcarbedrijf!
Veilig, comfortabel en milieubewust. Zo wilt u met vakantie en daarom kiest u voor een Keurmerk Touringcarbedrijf. Alle ANVR bustouroperators, dus ook DrieTour, werken uitsluitend met touringcarbedrijven die een keurmerk hebben. 

ANVR-organisatoren van busreizen hebben ten behoeve van de duidelijkheid voor hun reizigers afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen Tourist Class, Comfort Class en Royal Class. 

Roken in de bus
ANVR-reisorganisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er uiteraard gelegenheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken. 

Duurzaam Toerisme
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden. De ANVR- reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zicht in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet DrieTour aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij wij o.a. een daartoe opgeleide coördinator hebben aangesteld die met een goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan. Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen, U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel!

Trees for All
Vliegtuigen en andere vervoersmiddelen produceren broeikasgassen. Trees for All zorgt voor de aanplant en het herstel van bossen en investeert in duurzame energie om deze schadelijke effecten van uw reis te compenseren. De bomen nemen het broeikasgas CO2 op en duurzame energie vergroten de biodiversiteit en verbeteren de waterkwaliteit. Duizenden vakantiegangers, maar ook medewerkers van bedrijven, ministeries en ontwikkelingsorganisaties, reizen zo klimaatneutraal. Trees for Alll is een zelfstandige, onafhankelijke stichting, zonder winstoogmerk en een erkend Goed Doel.

Informatie van ECPAT
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT- NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en seksueel misbruik van kinderen te melden. Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief