Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

vissersboot
Algemene reisinformatie
ons aanbod

Algemene reisinformatie

 

Wie zijn wij?

DrieTour is een reisorganisatie met een christelijke identiteit. Wij geloven in een wereld waar samen reizen leidt tot verbinding, (lokale) ontmoeting, verrijking en bezinning om te komen tot persoonlijke groei. En dat doen we met oog en hart voor mens, maatschappij en milieu.


DrieTour organiseert al meer dan 35 jaar groepsreizen. Geen gewone reizen, maar kwaliteitsreizen met een “Verhaal”, reizen die inspireren. Bij de samenstelling van onze programma’s letten we goed op net dat beetje extra. Verrassende bezienswaardigheden, exclusieve ervaringen en bijzondere ontmoetingen met de lokale bevolking. Daarnaast is er ruimte voor het beleven van de eigen spiritualiteit, met respect voor ieders geloofsovertuiging. 


Reisleiding DrieTour

Tijdens onze reizen is altijd een reisleider van DrieTour aanwezig. Al onze reisleiders zijn vrijwilligers en zeer bevlogen, enthousiast en kundig. U kunt voor al uw vragen bij hen terecht. De reisleid(st)er verzorgt gedurende de reis de meditatieve momenten en de zondagse samenkomst. Uw reisleid(st)er zal er alles aan doen om uw reis een verrijkende en onvergetelijke ervaring te laten zijn. 

 

Chauffeurs, rij- en rusttijden

Voor onze busreizen werkt DrieTour exclusief samen met Zwaluw Reizen, een touringcarbedrijf dat voldoet aan het keurmerk Touringcarbedrijf. Net als DrieTour heeft Zwaluw Reizen een christelijke identiteit en zijn alle chauffeurs bekend met de wijze waarop DrieTour invulling geeft aan haar reizen. 
De rij- en rusttijden voor de chauffeurs zijn door de wet geregeld. In de bus bevindt zich een zogenaamde tachograaf die dat precies bijhoudt.


Gidsen

Ter plaatse wordt dikwijls met lokale gidsen geweest. DrieTour streeft er naar om zoveel mogelijk met Nederlandstalige gidsen te werken, maar kan dit niet altijd garanderen. Lukt het niet, dan worden Engels- of Duitstalige gidsen ingezet. Uw reisleid(st)er vertaalt waar nodig. 


Kennismakingsbijeenkomst 

Circa twee tot drie weken voor vertrek organiseert DrieTour een kennismakingsbijeenkomst. U ontmoet uw reisleider en uw medereisgenoten. Uiteraard ontvangt u ook alle relevante informatie betreffende uw reis. 


Geldzaken

Persoonlijke uitgaven zijn voor eigen rekening. In veel landen kunt u gebruik maken van uw pinpas en / of creditcard. Checkt u vooraf bij uw bank of u uw pinpas in het land van uw bestemming kunt gebruiken. Uiteraard kunt u lokaal ook Euro’s omwisselen in vreemde valuta. Houdt u er dan rekening mee dat een geldig paspoort dikwijls vereist is. Een identiteitskaart is vaak onvoldoende. 


Reisduur

De reisduur wordt altijd gerekend in dagen, inclusief de vertrek- en thuiskomstdag, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden en ongeacht het aantal nachten dat u in een hotel verblijft. DrieTour streeft er naar om zo gunstig mogelijke vertrek- en aankomsttijden te faciliteren, maar kan dit niet garanderen. 


Verzorging

Bij de prijsinformatie op de website, ziet u hoe de verzorging van de reis geregeld is. Een korte uitleg:

  • Logies: er wordt niet voorzien in maaltijden;
  • Logies / ontbijt: er wordt enkel voorzien in het ontbijt dat begint op de tweede dag van de reis en eindigt op de dag van vertrek;
  • Halfpension: er wordt voorzien in een ontbijt en diner. De verzorging start met het diner op de eerste dag en eindigt met het ontbijt om de dag van vertrek;
  • Volpension: alle maaltijden zijn inbegrepen. De verzorging start met het diner op de dag van aankomst en eindigt met het ontbijt op de dag van vertrek.

Alle niet vermelde maaltijden zijn voor eigen rekening. Drankjes zijn niet bij de maaltijd inbegrepen.
Met eventuele dieetwensen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.


Entreegelden

Bij DrieTour zijn alle entreegelden inbegrepen in de reissom, mits anders vermeld bij de reis. U heeft dan de keuze al dan niet aan de excursie deel te nemen. Indien u deel neemt aan de excursie, dan dient u deze ter plaatse te betalen.


Fooien

Het geven van fooien tijdens de reis is zeer gebruikelijk. Bij DrieTour zijn de fooien bij de reissom inbegrepen. Uw reisleid(st)er zal de fooien ter plaatse voldoen. U hoeft dat zelf niet meer te doen.


De kamer op de dag van aankomst en vertrek

Het is gebruikelijk dat uw kamer op de dag van aankomst vanaf 15:00 uur beschikbaar is. Op de dag van vertrek dient u uw kamer tussen 10:00 – 11:00 uur te verlaten. 


Noodnummer

Buiten kantooruren is DrieTour via het volgende nummer bereikbaar: +31 6 538 545 87. Wij benadrukken dat dit nummer uitsluitend bedoeld is voor uiterste noodgevallen waarbij directe actie geboden is.


Enquêteformulier

Wij stellen uw mening over de reis zeer op prijs. Wij willen u vragen om na afloop van uw reis via het digitale enquêteformulier in Mijn DrieTour uw ervaringen te delen. 


Reisfoto’s

DrieTour stelt het zeer op prijs om uw reisfoto’s te ontvangen en te mogen gebruiken in haar publicaties. Indien u uw gemaakte foto’s ter beschikking stelt aan DrieTour of bij haar werkzame personen, geeft u toestemming om alle foto’s (al dan niet in gewijzigde vorm) te gebruiken, waaronder ook iedere verveelvoudiging en/of openbaarmaking wordt verstaan. Tevens doet u afstand van uw recht op naamsvermelding, zonder dat DrieTour daarvoor enige vergoeding verschuldigd is. Tot slot doet u  voor zover rechtens mogelijk afstand van uw persoonlijkheidsrechten in de zin van artikel 25 Auteurswet, althans verklaart u op deze rechten geen beroep te zullen doen jegens DrieTour.


Duurzaam Toerisme 

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden. De ANVR- reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet DrieTour aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij wij o.a. een daartoe opgeleide coördinator hebben aangesteld die met een goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan. Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen, U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel!

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief