Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Duitsland - Wartburg Eisenach - Lutherstube
ons aanbod

Deel 4: Luther als student in Erfurt (1501)

Vol verwachting en met grote ogen komt Maarten in Erfurt aan. Hij ziet de handelaren in hun rode, blauwe, gele en groene wambuizen en jassen, die hun waar door de stad transporteren. Ezeldrijvers, voerlieden, bedelmonniken, muzikanten, potsenmakers, goochelaars en allerlei slag volk vormen een bijzondere optocht. Bij de werkplaatsen van de bontwerkers kruipt hem een doordringende urinestank in de neus.

 

Maarten kijkt met genoegen naar het schouwspel, maar hecht er uiteindelijk weinig waarde aan. Zijn verwachting is geheel gericht op 23 april 1501, want dan begint zijn eerste semester en daarmee de studietijd, die hem zal inwijden in de geheimen van de wereld en daarmee ook in die van God.

 

Nadat hij zijn collegegeld heeft afgedragen meldt Maarten zich bij rector Trutfetter en wordt ingeschreven als “Martinus Ludher ex Mansfelt”. Met zijn zeventien jaar behoort hij niet eens meer tot de jongste studenten. Enige kennis van het Latijn was voldoende om te mogen studeren. Het was daarom geen uitzondering dat kinderen van dertien of veertien jaar al werden ingeschreven. Dit maakte het nodig dat er een strenge dagorde werd gehanteerd en voortdurend toezicht waarvoor de docenten verantwoordelijk waren.

 

Zijn studie begint ermee dat hij bij de decaan van de faculteit der vrije kunsten een eed van gehoorzaamheid aflegt en trouw belooft aan de statuten van de universiteit. Daarna volgt de depositie. Dit ritueel, dat zijn naam ontleent aan het Latijnse “depositio cornuum” (het afleggen van de hoorns) moest iedere student eenmaal ondergaan. Het betekent afstand nemen van het ruwe onbeschaafde bestaan van voorheen. Daarvoor moet de aankomend student zich aan allerlei beschimpingen en andere ongein blootstellen. Maarten heeft hiervoor een aardige som neergeteld. Ze trekken hem een jas aan en binden hem een masker met ezelsoren en varkensslagtanden voor. Daarna gooien ze zoveel water over hem heen, dat hij naar lucht moet happen. Het water reinigt hem en weekt zijn dierlijke masker af. Vanuit het rijk van de onbeschaafde dieren wordt hij - en de betekenis hiervan moeten we niet onderschatten - opgenomen in de gemeenschap van geleerden.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief