Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

bezinningscentrum Emmaus buitenkant - Helvoirt
ons aanbod

Een literair geschenk

Over de hele wereld zijn meer dan 7 miljoen van zijn boeken verkocht en is zijn werk in meer dan 30 talen vertaald. 38 van zijn 39 boeken zijn nog steeds verkrijgbaar.

 

Waarom zo populair?

Wat maakte Henri Nouwen nu zo populair? Vele zaken hebben hier aan bij gedragen; het was meer dan alleen de verdieping en de lessen die hij in zijn boeken naar voren brengt. Binnen de Protestantse en Evangelische gemeenschap bijvoorbeeld heeft hij de achterdocht ten aanzien van spiritualiteit teniet weten te doen. Hij heeft het voor elkaar gekregen om door zijn schrijven spiritualiteit toegankelijk te maken; toegankelijk binnen zowel de Christelijke als seculiere maatschappij.

 

Interne worsteling

Henri Nouwen schreef als psycholoog en priester, maar ook vanuit zijn ziel als de man wie hij was. En hij was niet gemakkelijk voor zichzelf; van binnen werd hij verscheurd; Enerzijds was hij zeer toegewijd aan een leven dat hij volledig in dienst van God wilde stellen; anderzijds was hij geobsedeerd door menselijke liefde en het aardse verlangen. Henri Nouwen heeft hier mee geworsteld. Hij wilde wel degelijk zijn leven leiden als een man van God, maar tegelijkertijd worstelde hij met zijn menselijke gevoelens. In zijn boeken heeft Henri Nouwen dikwijls opgebiecht hoeveel onrust dit in zijn leven heeft gebracht; zelfs zoveel dat hij niet in staat was de volledige controle over zijn leven te hebben. Het simpele feit dat hij zich nooit verschool achter zijn eigen zwakten ten opzichte van zijn lezers heeft o.a. bijgedragen aan zijn immens grote populariteit. Het zijn juist zijn kwetsbaarheid, eerlijkheid en strijd waardoor men zich met Henri Nouwen kan identificeren. Veel van de lezers hebben dan ook het gevoel dat zij een verhaal over zichzelf lezen; in de spiegel kijken.

 

Herni als schrijver

En Henri schreef zijn boeken vol ijver, passie en beraad. Hij schreef, schreef, las, herschreef en herschreef zijn boeken soms wel vijf keer, met als doel de boeken eenvoudiger en leesbaarder te maken. Waar Henri naar op zoek was, waren woorden geschreven vanuit het hart. Henri was opgeleid als psycholoog. Zijn eerste boeken bevatten dan ook een meer wetenschappelijke toon. Uiteindelijk heeft hij zich ontwikkeld tot een spiritueel schrijver en mentor van de ziel. Steeds meer ontdeed hij zich van technische en academische terminologie. Hij streefde er naar eenvoudig te schrijven zonder simplistisch te worden; gevoelig te schrijven zonder sentimenteel te worden; over zichzelf te schrijven zonder exhibitionistisch te worden, persoonlijk te schrijven, maar algemeen; en begrip te hebben voor de menselijke zwaktes zelfs als hij persoonlijk naar een hoger doel streefde.

 

Henri Nouwen als inspirator

Er zijn maar weinig schrijvers, religieus en seculier, die mij zo sterk beïnvloed hebben als Henri Nouwen. Ik herken beter dan wie ook dat wat is gekopieerd nooit creatief is en dat wat creatief is nooit gekopieerd kan worden. Waar ik hem wel in probeer te benaderen is zijn eenvoud, in zijn herschrijven keer op keer. Net als hij geloof ik in een taal van het hart dat iedere generatie iedere keer weer opnieuw moet vinden; een taal die voorbijgaat aan de scheiding tussen de taal van de academici en de taal van de straat; een taal die de kracht heeft iedereen aan te spreken, ongeacht achtergrond en training. Jezus was iemand die deze gave had. Henri Nouwen heeft gezocht naar een manier om zo te praten en te schrijven. Hij heeft het niet perfect gedaan. Niemand kan dat. Maar hij is wel een van de weinigen die zo dicht bij is gekomen.

 

"the Holy Longing"

Ik draag mijn boek: “the Holy Longing”, op aan hem. Hij was de “Kierkegaard” van onze generatie. Hij heeft ons geholpen te bidden terwijl wij niet wisten hoe we moesten bidden, te rusten ondanks onze rusteloosheid, ons vredig te voelen terwijl we verleid worden, ons veilig te voelen ondanks dat we angstig zijn, ons omgeven voelen door licht in plaats van duisternis en lief te hebben ook al hebben we twijfel.

 

Mocht je zelf in een situatie komen waarin je verscheurd wordt, misschien kan Henri Nouwen je mentor zijn. Hij roept op om voorbij onszelf te kijken, ook al weet hij hoe complex en moeilijk deze reis is. Hij laat ons zien hoe we richting God kunnen reizen.

 

Ron Rollheiser

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief