Dé nieuwsbrief vol reisinspiratie!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Franciscus van Assisi

Wie is Franciscus van Assisi?

Franciscus wordt rond 1181 geboren in Assisi als zoon van een rijke koopman. Zijn jeugd is onbezorgd, hij houdt van feesten en wil graag ridder worden. Na een oorlog tussen Assisi en Perugia in 1202 denkt hij als krijgsgevangene na over zijn over zijn verdere leven en zijn relatie met God. In 1205, wanneer hij opnieuw onderweg is naar een veldslag, krijgt hij nabij Spoleto een droom waarin een stem hem zegt terug te gaan naar Assisi. Daar zal hem duidelijk gemaakt worden wat zijn werkelijke bestemming is.

 

Na terugkomst uit de oorlog leert hij op de bij Assisi gelegen berg Monte Subasio de eenzaamheid waarderen. Hij ontmoet een melaatse, waarin hij Christus herkent. Hij omarmt en kust de zieke. Een belangrijk en levensveranderend moment. Franciscus slaat een nieuwe weg in en kiest voor een leven in armoede en voor verzorging van de melaatsen. Ook krijgt hij een visioen in het kerkje van San Damiano waarin God tegen hem spreekt.  “Ga, Franciscus, repareer mijn huis, want je ziet dat het op instorten staat”.


Franciscus neemt deze opdracht in eerste instantie heel letterlijk en begint het kerkje te restaureren. Later zorgt hij met de broeders die hem zijn gaan volgen voor een spirituele vernieuwing in de kerk. Fransciscus en zijn volgelingen noemen zich de  Minderbroeders. Ze stellen een eigen regel op die de goedkeuring krijgt van de paus. Er ontstaat ook een vrouwelijke tak, de Clarissen, die is vernoemd naar Clara van Assisi, een vertrouweling van Franciscus.


Tijdens de gewelddadige periode van de kruistochten gaat Franciscus met zijn boodschap van ‘vrede en alle goeds’ naar de kruisvaarders en de sultan in Egypte.  Daar loopt hij een oogziekte en malaria op. Ook leed hij waarschijnlijk aan melaatsheid.


Tijdens zijn  lijdensweg schrijft hij echter de mooiste liederen, zoals het ‘Zonnelied’, een prachtig eerbetoon aan de Schepping. Ook ontvangt hij op zeker moment de ‘stigmata’, de wonden van Christus . In 1226 sterft hij in Assisi en kort daarop,  in 1228, wordt hij heilig verklaard. Dankzij de vele legenden rondom zijn persoon, zijn eenvoud, zijn persoonlijke relatie met dieren en zijn liefde voor de natuur, is Franciscus nog steeds bekend. Maar zijn betekenis als een vernieuwer van de kerk maakt dat zijn boodschap tot vandaag klinkt. Die boodschap van solidariteit met de armen en zorg voor ons milieu klinkt nog steeds door in diverse Franciscaanse orden en de Franciscaanse Beweging. Opmerkelijk is hoe de huidige paus Franciscus in zijn encycliek “Laudato Si’ de spiritualiteit van zijn naamgenoot uit de 13de eeuw laat doorklinken in zijn oproep voor de zorg voor ‘de aarde als ons gemeenschappelijk huis’

Dé nieuwsbrief vol reisinspiratie!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief