Dé nieuwsbrief vol reisinspiratie!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

In de voetsporen van Paulus

De beroemde brieven van Paulus maken deel uit van het Nieuwe Testament. Het is een bijzondere belevenis om deze teksten te lezen op de plaatsen waar zij voor het eerst te horen waren.

 

Jeugd en opleiding

De jonge Paulus zette zijn eerste stappen rond het begin van de jaartelling, in zijn geboortestad Tarsus, een hellenistische stad gelegen in het zuiden van het huidige Turkije. Zijn ouders waren leerlooiers van Joodse komaf en hadden bevoorrechte handelscontacten met de Romeinen. Daardoor verwierf hij Romeinse burgerrechten. Paulus kreeg goede scholing. Hij sprak uitstekend Grieks en was een kenner van de Griekse filosofie. Hij heeft zelf in de tijd van de Griekse stoïcijnse en epicurische filosofen geleefd en was een tijdgenoot van de Platoonse filosoof Plutarchus.

 

Apostel der heidenen

Paulus wordt ook wel de apostel der heidenen genoemd omdat hij van mening was dat niet alleen Joden maar ook ‘anderen’ bekeerd konden worden tot het Christendom. Onder zijn leerlingen en volgers bevonden zich ook niet-Joden zoals bijvoorbeeld de Grieken Timotheüs en Titus.

 

Paulus maakte vier zendingsreizen

De apostolische activiteiten van Paulus worden meestal onderverdeeld op basis van de drie zendingsreizen die hij in de landen rondom de Middellandse Zee maakte. Als vierde wordt zijn aankomst als gevangene in Rome gerekend.

 

Eerste Zendingsreis

Voor de eerste zendingsreis (Hand. 13-14) heeft Paulus geen directe verantwoordelijkheid. Deze is meer toevertrouwd aan de Cyprioot Barnabas. Samen vertrekken zij als afgezanten van de Kerk van Antiochië (Hand. 13,1-3), gaan scheep in de haven van Seleucië en keren na een lange reis terug naar hun vertrekplaats Tarsus.

 

Tweede Zendingsreis

Met Silas begint Paulus aan zijn tweede reis (Hand. 15,36-18,22). Via centraal Anatolië wordt Troas bereikt aan de noordkust van de Egeïsche Zee. Hier ziet Paulus in een droom een Macedoniër aan de andere kant van de zee, dat wil zeggen in Europa. Die droomfiguur zegt hem: Steek over...en kom ons te hulp (Hand.16,9). Aangezet door dit visioen steekt Paulus over naar Macedonië (het huidige Noord-Griekenland) en betreedt zo Europa. Na de oversteek vanuit Macedonië bereikt Paulus de Griekse hoofdstad Athene. Daar preekt hij op de heuvel van Areopagus voor de heidenen. Met deze toespraak wil hij aan de Grieken uitleggen dat de God van de christenen geen vreemde God is, maar de door hun verwachte God, het ware antwoord op hun diepste vragen. Van Athene vervolgt Paulus zijn reis naar de Griekse kustplaats Korinte. Vanuit daar keert hij via Kenchree, Caesarea Maritima en Jeruzalem terug naar Antiochië. Dit is het huidige Antakya in Turkije.

 

Derde Zendingsreis

Vanuit Antakya begint zijn derde missiereis (Hand. 18,23-21,16). Paulus gaat rechtstreeks naar de westkust om uiteindelijk in Efese neer te strijken. Daar verblijft hij drie jaar en schrijft er de brieven aan de Tessalonicenzen en Korintiërs. Zijn aanwezigheid wordt naarmate de tijd verstrijkt steeds minder gewaardeerd. De stadsbevolking wordt tegen Paulus opgehitst door de plaatselijke zilversmeden, omdat deze hun inkomsten uit de teruglopende Artemisverering zien verminderen. Uiteindelijk vlucht Paulus naar het noorden. In Griekenland, waarschijnlijk in Korinte, schijft hij zijn beroemde Romeinenbrief. De zendingsreis wordt vervolgd richting Milete waar hij een belangrijke toespraak houdt voor de oudsten van de Kerk van Efese (Hand. 20). Vanuit Milete zeilt hij naar de Libanese kustplaats Tyrus en bereikt via Caesarea opnieuw Jeruzalem. Daar krijgt Paulus een  onaangename verrassing. Door een misverstand wordt hij gevangen genomen. De doodstraf blijft hem dankzij het ingrijpen van de Romeinse tribuun bespaard (Hand. 21,27-36).  Na een tijd van opsluiting zendt de volgende procurator hem onder militaire begeleiding naar Rome.

Hier kan hij, als Romeinse burger, in beroep gaan bij de toenmalige keizer Nero.

 

De vierde reis van Paulus

De Romereis van Paulus gaat via Kreta en Malta en daarna door Italië via Syracuse, Reggio Di Calabria en Pozzuoli. De Romeinse christenen komen hem tegemoet over de Via Appia. In Rome ontmoet hij afgevaardigden van de Hebreeuwse gemeenschap. Het uitgebreide verslag over deze zendingsreizen

vertelt Lucas in de Handelingen. Het verhaal van Lucas eindigt met de mededeling dat Paulus nog twee volle jaren in Rome vertoeft, zonder iets te vermelden over een veroordeling door de keizer of de dood van de aangeklaagde.

Dé nieuwsbrief vol reisinspiratie!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief