Dé nieuwsbrief vol reisinspiratie!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Joodse tradities

Het woord ‘Jood’ (Jehoedi in het Hebreeuws) is afgeleid van de naam Jehoeda. Jehoeda was één van de 12 zonen van Jacob en hij was de stamvader van één van de stammen van Israël. Ieder persoon wiens moeder bij de geboorte een Jodin was, is ook Joods. Maar de persoon die zich vrijwillig tot het Jodendom bekeerd heeft op grond van Joodse wetten mag zich eveneens Joods noemen. Zijn/haar kinderen zijn dan echter niet Joods. Binnen het Jodendom zijn verschillende stromingen, van orthodoxe tot liberaal. Zo zijn er seculiere Joden (niet religieuze levenstijl), orthodoxe Joden en Ultra-orthodoxe Joden. De laatste 2 groeperingen houden zich strikt aan de Joodse wet (Halacha), hebben hun hoofd bedekt, bidden drie maal daags, eten koosjer en houden op Sabbat rust. Hoe groter het hoofddeksel, hoe orthodoxer. Zij dragen veelal zwarte kleding, vrouwen dragen lange rokken en hoofddoek en ze gaan niet in het leger.

 

Het Joodse leven speelde zich af binnen het kader van twee cycli: de levenscyclus (geboorte, Bar-Mitswa, Huwelijk, dood en rouw) en de jaarlijkse cyclus van feesten en vasten. Deze feesten brachten kleur en variatie aan in het leven van de Jood. Omdat ze vaak in getto’s leefden, was het mogelijk om hun tradities en gewoonten te handhaven en in ere te houden.

 

Joodse tradities en gebruiken

Besnijdenis: Jongetjes worden als ze 8 dagen oud zijn besneden. Het toont de innige verbondenheid met God. Bij de besnijdenis zijn tien mannen aanwezig. Tevens wordt dan de Hebreeuwse naam van het jongetje bekend gemaakt.

 

Bar Mitswa: Op 13-jarige leeftijd wordt de Joodse jongen als volwassen beschouwd. Hij wordt dan Bar Mitswa (Zoon der Wet) en moet alle verplichtingen van de Joodse wet naleven. Hij mag voor het eerst voorlezen uit de Thora. Hij geldt vanaf dan als religieus meerderjarig en als volwaardig lid van de joodse gemeente; hij telt dus mee als het gaat om een minjan (minimum aantal van 10 mannen dat nodig is voor de synagogedienst). De Bar Mitswa is een feestelijk moment, met veel familie. Er wordt gezongen, lekker gegeten met elkaar en de jongen krijgt cadeautjes.

 

Bat Mitswa: Meisjes worden op 12-jarige leeftijd Bat-Mitswa. Ook dit is een feestelijke gebeurtenis.

Soms lezen meisjes dan ook uit de Thora voor, maar het kan ook zijn dat ze een soort spreekbeurt/lezing houden over een Joods onderwerp.

 

Keppeltje: Joodse jongens en mannen dragen een keppeltje, een klein rond hoofddeksel dat ze achter op hun hoofd dragen. Sommige mannen dragen het de hele dag, anderen alleen als ze bidden.

 

Mezoeza: Het woord 'Mezoeza' is een Hebreeuws woord, dat 'deurpost' betekent. De Mezoeza is een tekstkokertje dat aan de deurpost wordt vastgemaakt. Tijdens het vastmaken van de Mezoeza spreekt een Joodse man er een zegen over uit. Als Joodse mensen binnenkomen of weggaan is het de gewoonte dat ze de Mezoeza aanraken of kussen. Je vindt het kokertje bij de meeste deuren, ook in hotels.

 

Gebedsriemen: Gebedsriemen worden door Joodse mannen tijdens het bidden om hun arm en om hun hoofd gedragen Het zijn strookjes leer met doosjes eraan. In de zwarte leren doosjes zit een stukje perkament waar Bijbelteksten op staan.

De riem wordt zeven keer om de arm gewikkeld en dan om de hand geslagen. Mensen die rechts zijn dragen de gebedsriem aan de linkerarm, en mensen die links zijn dragen de gebedsriem rechts. Volgens de traditie dragen alleen mannen ouder dan 13 jaar gebedsriemen.

Dé nieuwsbrief vol reisinspiratie!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief